Stichting "Visvliet Archief" Afdrukken

wij heten u van harte welkom op de website van de Stichting "Visvliet Archief". Het Archief registreert, presenteert en documenteert de geschiedenis voor de educatie en recreatie. In 2009 won de stichting de leefbaarheidsprijs van de gemeente Zuidhorn.leefbaarheidsprijs

De Stichting is opgericht op 2 april 1991 en heeft inmiddels 110 donateurs.

Zij is sinds de zomer van 2009 gevestigd in de Oudheidkamer Visvliet, Heirweg 38 te Visvliet foto's in de gemeente Zuidhorn.

Het doel van de Stichting is het verwerven en behouden van materiaal van en over Visvliet inclusief het behoud van het culturele erfgoed van Visvliet, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • studie
  • archiefonderzoek
  • publicaties
  • de aankoop van roerende- en onroerende goederen t.b.v. het dorp Visvliet
  • het beleggen van bijeenkomsten en vergaderingen
  • alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn

Het is de bedoeling dat onze etalage in de Oudheidkamer maandelijks wordt vernieuwd. Het loont dus de moeite om naar een eerder bezoek nog eens terug te komen om de etalage te bewonderen. Hieronder ziet u nog een paar foto's hoe de etalage er in het verleden heeft uitgezien.

image 0080 image 083 image 084 image 085