Geschiedenis Afdrukken
Geschreven door R. Bergsma   
zaterdag, 12 juni 2010 10:49

CODE

AUTEUR

TITEL + UITGEVER

STEEKWOORDEN

LOC.

 

Andel, A. van (e.a. redactie)

 

Een eeuw zorg en zegen 1854-1954

1954 N.V. H. ten Brink’s uitgeversmaatschappij Meppel-Djakarta

100-jarig bestaan Ver.Chr.onderwijzers

 

 

Beetsma, J. & Peek, drs. A.C.M.

 

Nederland in het interbellum; de verhouding staat en maatschappij 1917-1940

Europese integratie; eenheid in verscheidenheid 1945-1990

1991 Wolters-Noordhoff Groningen

ISBN9001066100

educatief materiaal

 

 

Brandts, G.

 

Historie der reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en omtrent De Nederlanden tot 1600

1677 2e druk Omnibus Rotterdam

 

 

 

Brandts, G.

 

Historie der reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en omtrent De Nederlanden 1600-1618

Het tweede deel.

1674 Omnibus Rotterdam

 

 

 

Brandts, G.

 

Historie der reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en omtrent De Nederlanden 1600-1618

Het vierde deel

1704 Omnibus Rotterdam

 

 

 

Colijn, dr. H.

 

Saevis Tranquillus In Undis

Toelichting op het antirevolutionair beginselprogram

1934 N.V. Dagblad en drukkerij De Standaard Amsterdam

 

 

 

Couvée, D.H. & Pikkemaat, dr. G.

1813-1815, ons koninkrijk geboren

1963, N. Samson nv Alphen aan den Rijn

 

 

 

Dalhuisen, L.G. & Storck, E.

 

De Tweede Wereldoolog, toen en nu

Een lessenserie geschiedenis voor lbo/mavo

1989 Nijgh & Van Ditmar Den Haag

ISBN 9023634810

educatief materiaal

 

 

Dijk, K. van & Ulrich, drs. H. & Vegt, mr.A.W. van der & Verhoog, A.L.

 

Koning-Kabinet-Kamers

C.S.E.-katernen geschiedenis voor mavo, havo en vwo

Mavo-editie en docentenbijlage

1980 1e druk, 3e oplage Malmberg Den Bosch

ISBN 9020840134

educatief materiaal

staatsinrichting

 

 

Dijk, K. van & Lingen, S. van & Plas, A.L.

 

Nederland in het interbellum 1917-1940

De verhouding staat en maatschappij

1991 Malmberg Den Bosch

ISBN 902084315X

educatief materiaal

 

 

Dijk, K. van & Ulrich, drs. H. & Vegt, mr.A.W. van der & Verhoog, A.L. & Wesseling, prof. H.L.

Nederland na 1945

C.S.E.-katernen geschiedenis voor mavo, havo en vwo

Malmberg Den Bosch

ISBN 9020816438

educatief materiaal

 

 

Blom, dr.J.C.H. & Dijk, K. van & Ulrich, drs. H. & Wesseling, prof. H.L.

 

Nederland van 1939-1946

C.S.E.-katernen geschiedenis voor mavo, havo en vwo

Mavo-editie

1982 1e druk Malmberg Den Bosch

ISBN 9020865536

educatief materiaal

 

 

Dijk, K.van & Lingen, S. van & Plas, A.L.

 

Europese integratie 1945-1990

Eenheid in verscheidenheid

C.S.E.-katernen geschiedenis voor mavo, havo en vwo

1991 1e druk Malmberg Den Bosch

ISBN 9020844652

educatief materiaal

 

 

Gans, M.H.

 

Memorboek

Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940

1978 5e druk Bosch & Keuning n.v., Baarn

Visvliet blz.446-447

Joodse geschiedenis

 

 

Garbe, dr.D.

 

Over levens strijd

Gevangenen onder de SS-Heerschappij, Het Concentratiekamp Hamburg-Neuengamme 1938-1945

Brochure bij de permanente tentoonstelling van de concentratiekamp-gedenkplaats Neuengamme in de voormalige Walther-Werke

1996 Zollenspieker Hamburg

catalogus

 

 

Goedhart, J.

 

Histo-speciaal

1 Van Nederlands Oost-Indie tot Indonesia

Serie onderwerpen geschiedenis, voor het centraal examen mavo + voor docent

1975 Thieme Zutphen

ISBN 9003429707

educatief materiaal

 

 

Goedhart, J.

 

Histo-speciaal

4 Nederland in de crisisjaren 1929-1939

Serie onderwerpen geschiedenis, voor het centraal examen mavo

1976 Thieme Zutphen

ISBN 9003430004

educatief materiaal

 

 

Goedhart, J.

 

Histo-speciaal

9 Nederland na 1917 (de twintiger-jaren)

Serie onderwerpen geschiedenis, voor het centraal examen mavo + voor docent

1979 2e oplage/3e oplage Thieme Zutphen

ISBN 9003430608

educatief materiaal

 

 

Goedhart, J. & Wijte, drs. Th.E.M.

 

Histo-speciaal

11 Koning-Kabinet-Kamers

Serie onderwerpen geschiedenis, voor het centraal examen mavo

1980 1e druk/6e oplage Thieme Zutphen

ISBN 9003430802

educatief materiaal

 

 

Goedhart, J.

 

Histo-speciaal

12 China na Soen Jat Sen tot de dood van Mao Tse Toeng 1925-1976

Serie onderwerpen geschiedenis, voor het centraal examen mavo

1980 1e druk/6e oplage Thieme Zutphen

ISBN 900343090x

educatief materiaal

 

 

Goedhart, J.

 

Histo-speciaal

14 Nationaal-socialisme in Duitsland 1918-1945

Serie onderwerpen geschiedenis, voor het centraal examen mavo

1982 1e druk Thieme Zutphen

ISBN 9003431108

educatief materiaal

 

 

Grimberg, C. & Svanströms, R.

 

Nieuwe/geïllustreerde wereldgeschiedenis

Egypte, het Oude Oosten en Hellas Deel I

Aanwezig deel I t/m X

1965 Bosch & Keuning N.V. Baarn

 

wi.

bi.

 

Historische Documentatie

 

Hisdoc 1 Onderdrukking en Bevrijding

Wolters-Noordhoff

1940-1945

 

 

Jansen, dr. H.P.H.

 

Hoekse en Kabeljauwse Twisten

1996 Van Dishoeck, Van Holkema & Warendorf N.V.

1203-1492

 

 

Jong, dr. L.de

 

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog

deel 1,2,3,4 t/m 9 (I, II), 10 (a, b, II), 11 (a,a,b,b,c), 12 (I, II), 13, 14 (I, II)

1969 3e druk Staatsuigeverij ’s-Gravenhage

 

wi.

bi.

 

Linden, W.J.M.

 

Landstormboekje-Militaire Vooroefeningen

1921 Drukkerij Korthuis ’s-Gravenhage

 

 

 

Louw, W. van der

 

Nederlandse Historiën

Populair tijdschrift voor (streek)geschiedenis

Berkel en Rodenrijs

1971 nr.1 blz.3-8 ‘Van wezen en weeshuizen’

1971 nr.7 blz.215-218 ‘De Grote Veenbrand van 1833’

1972 nr.3 blz.59-62 ‘Duiventorens in Nederland’

1972 nr.4 blz.95-104 ‘De oude Groninger Kerken’

Blz.105-110 ‘Duiventorens in Nederland’

1972 nr.5 blz.116-118 ‘Duiventorens in Nederland’

1972 nr.6 blz.143-147 ‘De sterkste Zoutkamp in de loop der eeuwen’

1973 nr.1 blz.16-20 ‘Begrafenisgebruiken op de Veluwe’

1973 nr.6 blz.273-276 ‘Franeker, de oude academiestad’

1974 nr.5/6 blz.244-245 ‘De trekhond’

1976 nr.1 blz. 10-11 ‘De Wadden in de loop der eeuwen’

Blz.14-18 ‘Van put tot kraan’

1976 nr.5/6 blz.201-214 ‘Het klooster Jerusalem of Gerkesklooster Groningen’

1977 nr.3 blz.83-90 ‘Jacob Cats’

1977 no.4 blz.123-131 ‘Negentiende eeuwse handels- en fabrieksmerken met de beeltenis van H.M.

Koningin Wilhelmina’

1978 no.4 blz.151-152 ‘De Almanak’

diverse publicaties

 

 

Louwerse, P. & Moerman, J.J.

 

Geïllustreerde Vaderlandse Geschiedenis

Voor jong en oud Nederland

10e druk Van Holkema & Warendorf N.V. Amsterdam

 

 

 

Manning, prof. dr. A.F. (e.a. redactie)

 

Verzamelwerk Onze Jaren 45-70

25 jaar wereldgeschiedenis

Aanwezig deel 1 t/m 7

Amsterdam Boek Amsterdam

 

wi.

bi.

 

Mak, A.

 

100 jaar gereformeerd jeugdwerk

1988 Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Kampen/LCGJ Driebergen

ISBN 9024230438

jubileumboek

 

 

Meijsen, J.H.

Lager ondewijs in de spiegel der geschiedenis

175 jaar nationale wetgeving op het lager onderwijs in Nederland 1801-1976

Staatsuitgeverij ’s-Gravenhage 1976

ISBN 9012010799

jubileumboek

 

 

De Bond van Meisjesverenigingen op gereformeerde grondslag in Nederland

Gedenkboek 1918-1948

1948

 

 

 

Mensink, L.J.H.

 

Van hunebedbouwers tot ruimtevaarder 1

1964 N.V. W.J. Thieme & Cie Zutphen

educatief materiaal

 

 

Mensink, L.J.H.

 

Van hunnebedbouwer tot ruimtevaarder 2

1964 N.V. W.J. Thieme & Cie Zutphen

educatief materiaal

 

 

Merwe, H. te

 

Der Vad’ren Pand

Geschiedenis van ons volk en vaderland

1937 N.V. W.D Meinema Delft

 

 

 

Mulder, D.

 

Ben, een jongen in de oorlog

lesbrief en handleiding De Vijftigste Mei

1995 Dekker en Huisman Wildervank

ISBN 907248603X

educatief materiaal

1940-1945

 

 

Nijhoff, M. `

 

Floris V

Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw

1979, Uitgeverij Martinus Nijhoff B.V. Den Haag

ISBN 9024721431

 

 

 

Presser, Dr. J.

 

Ondergang Deel I

De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945

1965 ’s-Gravenhage/Staatsuitgeverij

 

 

 

Presser, Dr. J.

 

 

Ondergang Deel II

De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945

1965 ’s-Gravenhage/Staatsuitgeverij

 

 

 

R.A.F.

 

De Wervelwind

1942 no.3

1940-1945

verspreid door de R.A.F

 

 

R.A.F.

 

De Wervelwind

Maandblad voor vrijheid, waarheid en recht

1943 no.12

1940-1945

verspreid door de R.A.F

 

 

Reinsma, dr. R.

 

Van Goor’s woordenboek der vaderlandse geschiedenis

1973 Van Goor Zonen Den Haag

ISBN 9000019087

 

 

 

Rek, J. de

 

Van Hunebed tot Hanzestad

6e druk Bosch Keuning N.V. Baarn

 

wi.

bi.

 

Rek, J. de

 

Van Bourgondiërs tot Barok

1969 4e druk Bosch Keuning N.V. Baarn

 

wi.

bi.

 

Rek, J. de

 

Pinsen, Patriciers en Patriotten

1970 2e druk Bosch Keuning N.V. Baarn

 

wi.

bi.

 

Rek, J. de

 

Koningen, Kabinetten en Klompenvolk Deel I

1975 1e druk Bosch Keuning N.V. Baarn

ISBN 9024641950

 

wi.

bi.

 

Rek, J. de

 

Koningen, Kabinetten en Klompenvolk Deel II

1978 1e druk Bosch Keuning N.V. Baarn

ISBN 9024642027

 

wi.

bi.

 

Rullmann, J.C.

 

Gedenkboek bij het vijftig-jarige bestaan van de unie ‘Een school met den bijbel’

1928 Boekdrukkerij van J.H. Kok Kampen

 

 

 

Rutte, G. & Koning, J.

 

Zelfbediening in Nederland

Geschiedenis van de supermarkttoekomst

1998 Uitgeverij De Prom Baarn

ISBN 9068015818

 

 

 

Sannes, mr H.W.J.

 

Onze Joden en Duitschlands greep naar de macht

1946 Holland Uitgeversmaatschappij Amsterdam

Joodse geschiedenis

1940-1945

 

 

Schouten, J.

 

Uit den schat van Neêrlands verleden

Wat ieder van ‘onze geschiedenis’ weten wil

1923 J.H. Kok Kampen

 

 

 

Suiveer, H.

 

Van put tot kraan

Water door de eeuwen heen

N.V. Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen

 

 

 

Verwey, Gerlof

 

Geschiedenis van Nederland

Levensverhaal van zijn bevolking

1976 Elsevier Nederland B.V. Amsterdam/Brussel

ISBN 9010016307

 

 

 

Weissio, M.J.

 

Dissertatio Politica de Cura Magistratus Politici Circa

1669 Andreas Fidlerus

 

 

 

Wijne, J.S. & Noordstrand, J.M.

 

Tijdlijnen

Een beknopt historisch overzicht

1988 Wolters-Noordhoff bv Groningen

ISBN 9001950159

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 08 februari 2011 15:33