regio Groningen (Westerkwartier - algemeen) Afdrukken
Geschreven door R. Bergsma   
zaterdag, 12 juni 2010 10:46

CODE

AUTEUR

TITEL + UITGEVER

STEEKWOORDEN

LOC.

 

Andel, P. van den & Baars, W. & Gardenier, D. & Kloppenburg, W. (redactie)

Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken

2009 Profiel uitgeverij Bedum

ISBN 9789052944289

Visvliet o.a. blz.165 en 318-348

 

 

Buursma, A (e.a.)

Stichting vrienden van de Groninger Archieven

Klappers op de huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen

Deel 4 Grijpskerk

1991

genealogie

familiegeschiedenis

 

 

Formsma, Dr. W.J.

Grijpskerk

 

De geschiedenis van een Groninger gemeente

1986 Wolters-Noordhoff/Forsten

ISBN 9062430600

gemeente Grijpskerk

 

 

Gemeente Grijpskerk

 

Plan voor dorpsbeheer

1989 Grontmij Groningen

 

 

 

Gemeente Grijpskerk

 

Inventarisatie sociaal cultureel werk

-----

 

 

 

Groenbroek, J.J. (eindredactie)

 

Stichting t Grunneger Bouk en Het Grunneger Genootschap

Toal en Taiken

Tiedschrift veur Grunneger kultuur

2004 nr.3 Actief Scheemda bv.

Blz 185-186‘Betsy Stoutmeijer, geboren ien 1929 in Zoltkamp, overleden op 14 december 2003 ien Griepskerk’

Betsy Stoutmeijer,

Blz 185-186

 

 

Halder, B. & Sennema, P.

 

Kalender 2000 (2 keer)

Grijpskerk 500 jaar

2000 Hoekstra’s drukkerij & boekhandel Grijpskerk

foto’s gemeente Grijpskerk

 

 

Hamming, T.

 

Vrijwillig

2002 Het Grafisch Huis

vrijwilligerswerk Zuidhorn

 

 

Helder, B. & Veenstra, J.

 

Nostalgische verjaardagskalender

2005 Grafische Industrie De Marne Leens-Delfzijl

foto’s gemeente Grijpskerk

 

 

Helder, B. & Vink-Hoogstra, A. & Wiersma-Doornbos, T.

Gemeente Grijpskerk

’n omzien verbeeld

2003 Reco Uitgeverij

ISBN 907645714X

geschiedenis

 

 

Kamminga, W.

 

Grijpskerk van crisis tot bevrijding

1986 Danhoff Zuidhorn

1930-1945

dorpsgeschiedenis gemeente Grijpskerk

 

 

Kamminga, W.

 

Het Grijpskerk van gisteren

1992 W. Kamminga

dorpsgeschiedenis gemeente Grijpskerk

 

 

Kamminga, W.

 

Grijpskerk van crisis tot bevrijding

1993 W. Kamminga

1930-1945

dorpsgeschiedenis gemeente Grijpskerk

 

 

Kamminga, W.

 

Grijpskerk, schetsen uit de dorpen van de voormalige gemeente

2001 Hoekstra’s drukkerij & boekhandel

verhalen

 

 

Klinken, drs. G.J. & Vey Mestdagh mr. J.H.

 

De Joodse gemeenschap

in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden

---- Drukkerij en Uitgeverij Bronsema Leek bv Leek

ISBN 908000572X

Visvliet v.a.blz.133

 

 

Luinstra, J. & Hielema, T. & Sennema, P. & Helder, B. & Vink-Hoogstra, A.

Honderd jaar gereformeerde kerk te Grijpskerk 1901-2001

2001 Drukkerij Hoekstra Grijpskerk

jubileumboek

 

 

Martini, R.

 

Geschiedenis van de Bouwvereniging in de gemeente Grijpskerk

Stichting S.G.W, Hoekstra’s drukkerij & boekhandel, Grijpskerk

dorpsgeschiedenis gemeente Grijpskerk

 

 

Talstra, F. & Veenstra, R. & Helder, B.

 

Tabertus Melissen Fokveefotograaf

Gepassioneerd paardenportretteur

2007 Culturele Raad Grijpskerk e.o.

ISBN 9789081307512

uitgave t.g.v. tentoonstelling

 

 

Tilbusscher, K.J. en zn.

 

Grijpskerk en omstreken

1940 Drukkerij H.J. Bronsema Leek

dorpsgeschiedenis

facsimile uitgave

 

 

Tilbusscher, K.J., K.Jzn.

 

Grijpskerk en omstreken

1940 Nutsdepartement Grijpskerk

dorpsgeschiedenis gemeente Grijpskerk

 

 

Andree, mr. A.J.

 

Het klooster ‘Jerusalem’ of Het Gerkesklooster

Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Friesland

1890 Coöperatieve Handelsdrukkerij Leeuwarden

facsimile uitgave

 

 

Arkema, J. (redactie, o.a.)

 

Een klooster drie dorpen

Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992

1992 Uitgeverij Profiel Bedum

ISBN 9052940533

 

 

 

Beenackers-Heeren, B.

 

Over de drempel…

Uitgave van de gemeente Zuidhorn voor haar inwoners ter gelegenheid van de overgang naar een nieuw millennium

1999 Gerlach Groningen

 

 

 

Bierma, J.

 

Land en volk van Humsterland

1961 Uitgeverij J. Niemeijer Groningen

streekgeschiedenis

 

 

Deelnemers aan cursus ‘Heur es aan’

 

Heur es aan

Westerketiers ien en om Griepskerk

2003 2e druk

streektaal

 

 

Delvigne, J. & Elerie, H. (redactie)

 

Het Reitdiepgebied

Boedelbeschrijving van een rijke erfenis (met kaart)

1994 Regio Project

ISBN 9050280544

streekgeschiedenis

 

 

Feringa, Geert

 

Westerkwartier

Zoals het was, zoals het is

1999 Banga Book Productions Groningen

ISBN 9080464333

streekgeschiedenis en foto’s

 

 

Friso, W.

 

In en om de kerk van Noordhorn

1992 Uitgeverij Profiel Bedum

ISBN 9052940738

dorpsgeschiedenis

 

 

Gemeente Zuidhorn

Concept Monumentennota Zuidhorn 2006

 

 

 

Hacquebord, L.T.

 

Zuidhorn Gemeentebeschrijving

Regio Westerkwartier

Provincie Groningen

met plattegronden

 

 

Hadders, G.

 

Leekster Schans, schakel in een keten

Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu

1992 Drukkerij en uitgeverij Bronsema Leek

ISBN 9070573172

dorpsgeschiedenis

 

 

Havik, W.

 

Monumentennota Zuidhorn 2006

2006 Zalsman Groningen

met foto’s

 

 

Jansen, S.

NO-Friesland NW-Groningen Ontwerpvisie

Project Leefbaarheid Platteland

1992 Regionaal op Uitvoering gericht Ontwikkelingsplan (RUOP)

 

 

 

Landinrichtingscommissie

Ruilverkaveling Westerhorn

Voorontwerp-plan

1990

 

 

 

Landinrichtingscommissie

 

Inspraakrapport Ruilverkaveling Westerhorn

Verslag over de inspraak op het voorontwerp-landinrichtingsplan

1992

 

 

 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Landinrichtingsdienst

Ruilverkaveling Westerhorn

Evaluatie van het ontwerp-plan

1993

 

 

 

Lauwerscollege Buitenpost

Mijn refrein is anders (jubileumboek)

1984 Banda bv Kollum

bijdrage leerlingen Lauwers College

 

 

Lauwerscollege, Vries, D. de (redactie)

 

20 jaar Lauwers College

1994, Scholma Druk Bedum

ISBN 9052941084

schoolgeschiedenis

 

 

Ligterink, G.H.

 

Tussen Hunze en Lauwers (met brochure)

Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier

1989 3e druk Drukkerij en Uitgeverij Bronsema Leek B.V.

ISBN 9070573105

streekgeschiedenis

brochure van L.K.Nieuwenhuizen

 

 

Oorschot, A.C. van

 

Gemeente Oldekerk 1811-1990

Bestuur, bevolking, beslommeringen

1993 Uitgeverij Profiel Bedum

ISBN 9052940851

dorpsgeschiedenis

 

 

Scheeres, L. & Scheeres-Stel, F.

Herinneringen aan een dorp op de terp

2001 Trion G.A.C. Kollum

dorpsgeschiedenis Burum

 

 

Scheeringa, H.

 

Groninger Landbouwers geslachten in het Westerkwartier

Deel I t/m deel VI

1975

namenlijsten

 

 

Schuit, K. van der & Geersma-Hamstra, J.

Gerkesklooster – Stroobos het dorp dat leeft

1992 2e druk Vereniging van Plaatselijk Belang, Drukkerij Banda Kollum

dorpsgeschiedenis

 

 

’t Sielje, L. van

 

t Wad zunder dieken

Olle verhoalen uut de Noord-Westhoek romantiseerd en schreven ien e toal van ’t Westerketier

1992 L. Kuipers Grijpskerk

ISBN 9090056629

streektaal

 

 

’t Sielje, L. van

 

Dit is de leste

Wat dij sums te binnen schut, schreven ien et Grunneger – Westerketiers

1997 L. Kuipers Grijpskerk

ISBN 9080399418

streektaal

 

 

Stiksma, B.

 

350 jaar Stiksma

Drukkerij Fokkens b.v. Surhuisterveen

familiestamboom

 

 

Veenstra, Tjits

 

 

Het Westerkwartier

leer-leesboekje over het Groningse land tussen Lauwers en Reitdiep

1954 G.B. van Goor zonen’s Uitgeversmaatschappij N.V. ’s Gravenhage- Djakarta

streekgeschiedenis

educatief materiaal

 

 

Visser, H & Kattenbeld, G.W.

 

Het Westerkwartier

In woord en beeld

1986 Danhoff Zuidhorn

Tweede druk 1987

streekgeschiedenis met foto’s

 

 

IJzerman, M.J. (redactie, voorzitter)

 

Den Ham & Fransum

Door de jaren heen

---- Uitgeverij Profiel Bedum

ISBN 9052941378

dorpsgeschiedenis

 

 

Boekholt, P.T.F.M. & Kooi, J. van der (redactie)

 

Spiegel van Groningen

Over de schoolmeesterrapporten van 1828

1996 Van Gorcum & Comp. Assen

ISBN 9023228448

schoolgeschiedenis

 

 

Bottema, J.

Naar school in de Ommelanden

Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795

1999 Egbert Forsten & Profiel

ISBN 9052941807

schoolgeschiedenis

 

 

Bouws, T (redactie)

 

Kijk op Nederland – Groningen

1977 Agon Elsevier Amsterdam/Brussel

ISBN 9010016420

bezienswaardigheden in woord en beeld

 

 

Brood, Dr. P.

 

Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen

1994 De Bruin Noordbroek

ISBN 905028046 3geb

geschiedenis 1550-1600

 

 

Brood, P. & Groenendijk, H.A. (e.a. redactie)

Gronings Historisch Jaarboek 1994

1994 Regio Projekt Groningen/ De Bruin Noordbroek

ISBN 9050280439

diverse bijdragen

 

 

Brood, P.

 

Het oude Groninger recht

In hoofdlijnen

1999 Regio Projekt Uitgevers

ISBN 9050281311

 

 

 

Coolman, P.

 

Doopsgezinden in de Ommelanden

Sporen van menist erfgoed

2004 Profiel Uitgeverij Bedum

ISBN 9052943222

Visvliet v.a.blz.64

 

 

Dijkstra, F.

 

Stadsvolk is as loezen, ze raizen van aine zere kop noar ander

Het leven van Harmina Wiersma

1984 Drukkerij Van der Loeff

educatief materiaal

geschiedenis

 

 

Doornbos, W.G. & Kuiken, D.F.

 

Scheepsverkopingen 1572-1629

Groninger bronnen en toegangen nr.16

1996 Uitgeverij Scheepsjournaal Groningen

 

 

 

Emmius, U.

 

Tussen Eems en Lauwers

Stad en Lande omstreeks 1600

1981 Uitgeveij Holmsterland Groningen

ISBN 9062471218

provinciegeschiedenis

 

 

Formsma, dr. W.J.

 

De vorming der Groninger Gemeente

1951, Drukkerij De Waal Groningen

provinciegeschiedenis

 

 

Formsma, dr. W.J. (voorzitter redactie)

 

Historie van Groningen

Stad en Land

1976 H.D. Tjeenk Willink bv en Bouma’s Boekhuis bv Groningen

ISBN 9062430023

provinciegeschiedenis

 

 

Formsma, dr. W.J. & Schuitema Meijer, dr. A.T. & Boersma, drs. J.W. (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1976-1977 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Formsma, dr. W.J. & Schuitema Meijer, dr. A.T. & Boersma, drs. J.W. (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1978-1979 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Formsma, dr. W.J. & Schuitema Meijer, dr. A.T. & Boersma, drs. J.W. (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1980-1981 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Formsma, dr. W.J. & Schuitema Meijer, dr. A.T. &. Huussen jr., prof. dr. A.H. (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1982-1983 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Schuitema Meijer, dr. A.T. & Boersma, drs. J.W. & Huussen jr., prof. dr. A.H. & Broek, drs. J.F.J. van den (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1984-1985 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Schuitema Meijer, dr. A.T. & Boersma, drs. J.W. & Huussen jr., prof. dr. A.H. & Broek, drs. J.F.J. van den (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1985-1986 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Schuitema Meijer, dr. A.T. & Boersma, drs. J.W. & Huussen jr., prof. dr. A.H. & Broek, drs. J.F.J. van den (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1987 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Boersma, drs. J.W. & Huussen jr., prof. dr. A.H. & Broek, drs. J.F.J. van den & Keulen, drs. J. van (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1988 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Boersma, drs. J.W. & Huussen jr., prof. dr. A.H. & Broek, drs. J.F.J. van den & Keulen, drs. J. van (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1989 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

 

 

Boersma, drs. J.W. & Huussen jr., prof. dr. A.H. & Broek, drs. J.F.J. van den & Keulen, drs. J. van (redactie)

Groningse Volksalmanak

Historisch jaarboek voor Groningen

1990 b.v. Erven B. van der Kamp Groningen

 

diverse bijdragen

Visvliet v.a.blz.28

 

 

Gerbenzon, mr. P. & Groninger studenten

 

Enige middeleeuwse Ommelander Dijk- en Zijlrechten

1980 Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht

ISBN 9060111265

 

 

 

Hartsema, David & Mollema, Wim

 

Met de boderijders naar Groningen

De geschiedenis van de Bodediensten

1987 Uitgeverij Profiel Bedum

Visvliet blz.216

 

 

Holtman, M.A.

 

Meten en wegen in Groningen

1986 Bakker’s drukkerij/uitgeverij Uithuizen

geschiedenis meten en wegen

 

 

Jan Hunsigo

 

Landrecht

1647 5e druk Hans Sas Boeck-Drucker Ordinaris Groningen

 

 

 

H.V.R.

 

Oudheden van Groningen 15

Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland

1724 Christiaan Vermey Leiden

 

 

 

Kooper, J.

 

Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen

1939 J.B. Wolters’ Uitgevers-Maatschappij n.v. Groningen

 

 

 

Koops, W.H.R.

 

Wandeling door de stad Groningen

1986 Regio Projekt/ Boekhandel Boomker Groningen

 

 

 

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Groningen

Eigen land met open ogen

1966 N.V. Drukkerij de Eendracht Schiedam

 

 

 

Lourens, P. & Lucassen, J.

 

Lipsker op de Groninger Tichelwerken

Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900

1987 Wolters-Noordhoff/Forsten Groningen

ISBN 9062430686

trekarbeiders

steenindustrie

 

 

Meulen, Tony van der

 

Oude kerken in Groningen

1979 Bosch & Keuning N.V. Baarn

ISBN 9024644321X

10-jarig bestaan Stichting Oude Groninger Kerken

 

 

Modderaar, H.J.

 

Geïllustreerde gids voor de stad Groningen 1914

1979 Noorderboek Groningen

 

 

 

Niemeijer, J.A.

 

Land van terpen en dijken

1975 2e druk, Boekencentrum B.V. ’s-Gravenhage

ISBN 9023928555

provinciegeschiedenis

 

 

Plas, H. & Plas, W.

Religieus erfgoed in Groningen

Oude kerken in de Ommelanden

Profiel Uitgeverij Bedum

ISBN 9052944113

Visvliet blz.381

 

 

Provincie Groningen

 

Bejaardenhulp

Nota Bejaardenbeleid

1977

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Ontwerp streekplan provincie Groningen herziening

1984 Bureau Tekstverwerking en Reprografie Groningen

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Openbaar vervoer op maat

Beleidsnota openbaar vervoer in landelijk gebied

1988 Bureau tekstverwerking en reprografie Provinciale Griffie

rapport

 

 

Provinciaal Bestuur van Groningen

 

Voorlopige herindelingsvoorstellen voor de kleine gemeenten in Groningen

Versterking van lokaal bestuur

1982

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Eindvoorstel Gemeentelijke herindeling Groningen

Versterking van lokaal bestuur

1985

rapport

 

 

Provincie Groningen

Beleidsnota kleine kernen en bijlage

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Evaluatienota kleine kernen

1979

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Beleid oude dijken

Dijken die niet mogen wijken

1998 2e druk

cultuurhistorische en landschappelijke betekenis dijken

 

 

Provinciaal Bestuur van Groningen

 

Provinciaal Cultuurbeleid

Mogelijkheden en grenzen

1978

rapport

 

 

Provincie Groningen

1967 Beleidsnota Ruimtelijke Ordening

rapport

 

 

Provincie Groningen

Stroomversnelling

Cultuurnota 2005-2008

2004 Thoben Offset Nijmegen, Malden

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Stroomversnelling II

Cultuurnota 2009-2012 Provincie Groningen

2009 Thoben Offset Nijmegen, Malden

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Inspraaknota Conceptcultuurnota 2005-2008

2004

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Ruimtelijke Perspectieven voor Groningen en Samenvatting

1992 Bureau Tekstverwerking en Reprografie Groningen

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Themadag: leefbaarheid en bereikbaarheid van het platteland (map)

Vereniging Kleine Dorpen Groningen

1988

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Fietspadenplan in de provincie Groningen (map)

1977

rapport

 

 

Provincie Groningen

 

Evaluatie Inspraakavonden

Nota Bejaardenbeleid

Provinciaal Welzijnsbureau Groningen

rapport

 

 

Provincie Groningen

Monumentennota 1976

rapport

 

 

Gewestelijke Raad van het Landbouwschap

Rapport over de landarbeid in Groningen 1957

1957

rapport

 

 

Bestuur Groninger Stichtingen voor sociaal en cultureel werk

Verslag 1964 Groninger Stichtingen voor sociaal en cultureel werk

1965

 

rapport

 

 

Rederijkers Verbond

Alzoo rederijkers!

125 jaar Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond

1992 Drukkerij Actief Scheemda

ISBN 9072672127

 

 

 

Steensma, R. & Boerema, H. & Ploeg, K. van der (redactie)

Kerkrestauraties in Groningen

2002 Walburg Pers B.V.

ISBN 905730192X

Visvliet v.a.blz.132

 

 

Lambalgen, L. van

 

Nederlanse Molens in oude ansichten

1977 5e druk Europese Bibliotheek Zaltbommel

ISBN 9028800476

foto’s

 

 

Veeman, B. & Wierenga, W.

 

Kalender van de Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Het Groninger Landschap 2005

2005, Zalsman Groningen

Visvliet juli

 

 

Veen, B. van der & zoon C.

 

Groninger Molenboek

1981 Wolters-Noordhoff/Bouma’s Boekhuis bv Groningen

ISBN 9062430201

Visvliet blz.217

 

 

Veen, H. van der

 

Op schoenen en klompen

Honderd jaar werken in Noordoost Nederland

1990 Van Gorcum en Comp B.V. Assen

ISBN 9023225430

 

 

 

Stichting Culturele Raad van Warffum & Stichting het Woonhuismonument

Verantwoord restaureren en verbouwen

1990

 

 

 

 

Zuiderveld, U.

 

Stippen op de kaart

1990 Uitgeverij Profiel Bedum

ISBN 9070287854

12 ½ jarig jubileum Vereniging Kleine Dorpen Groningen

 

Laatst aangepast op woensdag, 09 februari 2011 15:35