Home IJsvereniging (2011)
28 | 11 | 2021
Tentoonstelling van de ijsvereniging “ Visvliet-Pieterzijl ”. PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door R. Bergsma   
donderdag, 21 april 2011 17:40

In januari 2011 schonk een oud bestuurslid van de ijsvereniging zijn verzameling van 30 jaar aan het Visvlieter Archief.

Voordat dit in het Archief kwam wilden we dit graag aan meer mensen laten zien. Dat dit een hele klus is hebben we geweten, maar het resultaat was volgens ons goed. De mensen die ons bezochten waren enthousiast.

Uit de notulenboeken neem ik bijzonderheden over zoals ze zijn opgeschreven.

De ijsvereniging is opgericht in 1875  “eenige liefhebbers van schaatsenrijden namen het initiatief en besloten om tot oprichting over te gaan.“ Er meldden zich 40 leden aan.

De oprichters waren eerlijke menschen, daar de zwarte handel toen nog niet bestond, want de prijzen bij de eerste rijderij bestond uit f 5,- voor de 1e prijs en f 1,-.voor de 2e prijs.

Het ledental klom of daalde naarmate het kwik in de thermometer aangaf. In 1918 / 1919 telde de vereniging 78 leden. In 1921 werd besloten, wegens tekort aan kasgeld om renteloze aandelen te nemen á f 3,- per aandeel.

De drank die met ijsfeesten werd gebruikt is veranderd. Zo was de geliefkoosde drank in vroeger jaren  “heet bier “. Heet bier is een drank die de jongeren misschien nooit horen noemen en nog minder geproefd. De 1e prijswinnaar  kreeg 4 liter heet bier, de 2e 2 liter en de derde 1 liter heet bier, dat moesten ze geven aan de bestuurstafel.

In 1940 betaalde een lid f 1,- aan contributie en na de oorlog in 1946  werd f 2,50 betaald. Een dagkaart koste f 0,50 en de kinderkaarten kosten 25 cent.

De vaste ijsbaan is met veel vrijwilligers tot stand gebracht. Om aan geld te komen werden er 256 renteloze aandelen á f 10,-- per stuk verkocht. Dit is keurig bij gehouden met naam en nummer en op de ledenvergadering werden er aandelen uitgeloot en uitbetaald.

Veel aandeelhouders gaven hun aandeel terug aan de vereniging, later is besloten om geen aandelen meer uit te loten. Deze lijst en trommel met namen en aandelen is nu onder gebracht in het archief. Bij de opening van de ijsbaan is een koperen hoorn met inscriptie geschonken door de toenmalige eigenaars Piet en Antje van der Ploeg, van café van der Ploeg uit Visvliet.

Alleen Jan Sikkema gebruikte deze starttoeter en ’s winters nam hij deze dan ook altijd veilig mee naar huis. Als het ijsseizoen was afgelopen kwam de toeter weer in café van der Ploeg te hangen. Als er gepoetst moest worden in het café dan mochten alleen Thea en Fennie Pel aan deze toeter komen.

Bij een rijderij van mannen was de inleg f 2,- en de eerste prijs f 60,- en voor vrouwen de inleg f 1,- en de eerste prijs f 50,-. De prijzen waren erg hoog, sommige rijders kochten een huis van het prijzengeld dat ze verdienden, want ze schaatsten alle wedstrijden.

Als er veel sneeuw op de ijsbaan lag moest de baan geveegd met een heksenbezem met de hand, als vergoeding werd in 1950 aan E. Reitsma de baanveger  f 17,50 uitbetaald.

Tegenwoordig gebeurt dit met een veegmachine.

In 1950 werd aan een mollenvanger f 10,- betaald, mollen graafden gangen in de dijk en dan lekte de ijsbaan en dat moest je natuurlijk niet hebben.

Tijdens de jaarvergadering werden er 2 hazen verloot, deze kosten inkoop f 10,- per stuk, ze brachten natuurlijk meer op want iedereen luste graag een stukje gebraden haas.

Bij het 75 jarig bestaan van de ijsvereniging werd er een revue in elkaar gezet en opgevoerd. Hiervan is een plaat gemaakt die tijdens de tentoonstelling werd gedraaid, prachtig !

Ook het programmaboekje en een foto met de spelers  is aanwezig.

Vele wedstrijden zijn op de ijsbaan verreden, ook medailles die daarmee verdiend zijn behoren nu tot het archief.

De ijsvereniging heeft 15 Lauwerstochten georganiseerd. De bekendste is van 1981 met 27 wedstijdrijders. De winnaar was Jan Roelof Kruithof.

02

04

05

Laatst aangepast op donderdag, 21 april 2011 18:12